Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux B.V. is al sinds 1988 actief in de openbare verlichting.

Normec Rei-Lux is het enige bedrijf dat naast statische 3D-metingen ook dynamische 3D- en/of rotatiemetingen uitvoert en op basis hiervan een uitspraak doet over een geheel object en voert volledig onafhankelijke stabiliteitsmetingen uit.

Hiermee krijgt u inzicht in de actuele conditie en de verwachtte levensduur van elk object. Onze meetmethodiek is gepatenteerd en heeft zich de afgelopen 20 jaar bewezen. Dankzij de hightech meetapparatuur, het hoge kennisniveau van de meettechnici en jarenlange ervaring, is Normec Rei-Lux het enige bedrijf dat de kwaliteit van haar metingen garandeert. Voor elk door ons gemeten en goedgekeurde object verstrekken wij een zekerheidscertificaat voor maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode staat Normec Rei-Lux garant voor eventuele gevolgschade. De maximaal geldende termijn is afhankelijk van de meetresultaten en de onderhoudsstaat van het object.

Voor ieder afzonderlijk door Normec Rei-Lux gemeten object geven wij – afhankelijk van de meetresultaten en de onderhoudsstraat van het object – een levensduurverwachting af voor een periode tot maximaal 15 jaar. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om versneld te 'verledden'.

Als beheerder van openbare verlichtingsmasten, verkeersregelinstallaties, sportveldmasten of muurankers wilt u de maximale waarde uit deze objecten halen. Door de levensduur op een veilige manier te verlengen, voorkomt u CO2-uitstoot en bespaart u kosten.

Normec Rei-Lux B.V.: uw partner voor een onafhankelijke en deskundige meting.

Contact