Bomenwacht Nederland

Bomen in onze openbare ruimte zijn van grote waarde. En waar goed voor bomen wordt gezorgd, zorgen bomen goed voor hun omgeving. Maar hoe bieden we onze bomen de best denkbare omstandigheden in de beperkte stedelijke ruimte? En hoe realiseren we een optimaal beheer van onze bomen met de beschikbare tijd en middelen?

Als uw onafhankelijke kennispartner in bomen ondersteunt Bomenwacht Nederland boomeigenaren en -beheerders bij het aangaan van deze uitdagingen. Wij voorzien u van hoogwaardig onderzoek, advies en het antwoord op al uw vragen op het gebied van bomenbeleid en bomenbeheer.


Waar staan wij voor?
Wij staan voor een toekomst waarin we efficiënt en planmatig met onze bomen in de publieke ruimte omgaan.

Een wereld waarin inefficiënte en incidentele oplossingen vervangen zijn door duurzame processen met oog voor mens en milieu.

Waar de investeringen vandaag bijdragen aan het oplossen van de vragen van morgen.

Zo werken wij aan een Nederland waarin elke beschikbare euro volledig wordt benut om met bomen en bomenbeheer een prettige, veilige en klimaatbestendige leefomgeving te realiseren.

Contact

Nathan van Vliet
Nathan van Vliet
E. n.van.vliet@bomenwacht.nl
T. 06 1250 3948