De Wegenscanners

De Wegenscanners leveren complete informatie over het asfalt en alles wat eronder zit. Dit doen we met twee slimme sensoren. Deze geven een ontzettend goed inzicht hoe de weg is opgebouwd, veel beter dan met boren bereikt kan worden. De metingen doen we al rijdend zonder verkeersmaatregelen. Hierdoor meten we snel en efficiënt. De Wegenscanners meten zowel op projectniveau als op netwerkniveau.

Netwerkniveau
Op netwerkniveau kan informatie worden verkregen over de laagdiktes (dikte asfalt-fundering) en kan eenvoudig de aanleggeschiedenis in beeld worden gebracht.
Deze informatie kan rechtstreeks worden ingevoerd in het beheerpakket (GIS). Later kan deze informatie gebruikt worden om de programma's te bepalen en de budgetten vast te leggen. In een later stadium kan dezelfde informatie gebruikt worden op projectniveau.

Projectniveau
Door de diversiteit van projecten kan allerlei informatie interessant zijn. Naast laagdiktes kan meer informatie uit de scans gehaald worden. Denk hierbij aan schadebeelden in het asfalt, ligging slakken /assen en sintels, ligging asfaltwapening en detectielussen. Op kunstwerken kan de ligging van stootplaten worden aangegeven, de dikte van het uitvulbeton en de diepteligging van de wapening. Daarnaast kunnen met zeer gerichte boringen specifieke schadegevallen/ of
funderingconstructies worden aangeduid.

Contact

Wilco Bouwmeester
Wilco Bouwmeester
E. wilco@dewegenscanners.nl
T. 0652642948

Standnummer

4.1.50

Sectoren

Bestrating

Advies & Beheer