idverde Nederland

Advies voor groener leven

Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij aan een gezonde omgeving. Groen is onmisbaar voor verduurzaming. Groen heeft ook een belangrijke sociale component, door ruimte voor ontmoeting en participatie. Uiteindelijk draagt groen bij aan een gezonde maatschappij; een groener leven is fijn. In een groene omgeving voelen mensen zich thuis.

Groene expertise
Het ene groen is het andere niet. Om de gewenste functie van groen te realiseren en goed te benutten, is een doordachte aanpak nodig. Een succesvolle aanpak vraagt om gepassioneerde adviseurs, ontwerpers en ingenieurs met de juiste dosis vakkennis en creativiteit. Om mensen met een open blik, die mogelijkheden zien, zonder de randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Die weten dat ze samen met andere specialisten meer bereiken dan alleen. Of het nu gaat om de aanleg van een nieuw project of om behoud of verbetering van (de functie van) bestaand groen.

Groene architecten en ingenieurs
idverde Bomendienst is dé specialist voor bomen. We leveren advies, verzorging en ziektebeheersing. Wij geloven dat bomen meer waarde bieden als we ze tot volle wasdom laten komen en behouden voor de toekomst.

Standnummer

2.2.16

Website

Sectoren

Groen

Mobiliteit

Advies & Beheer