Ecoresult

Ecoresult B.V. is een ecologisch bureau dat onderzoekt, adviseert en uitvoert. We bestaan sinds 2007 en hebben inmiddels een grote kring van opdrachtgevers opgebouwd bestaande uit overheden, bedrijven, natuurbeherende organisaties, semioverheden en particulieren door heel Nederland.

Ons streven is dat stedelijke gebieden en natuurterreinen zo ingericht worden dat mens en natuur in harmonie naast elkaar kunnen leven. We hebben continu te maken met vraagstukken waarbij rekening gehouden moet worden met de belangen van beide. Uitdagingen waar wij vol passie induiken en onze hand niet voor omdraaien.

Zo werken we aan meer biodiversiteit in natuurgebieden met behulp van onderzoek en advies en stimuleren we natuurinclusief bouwen in stedelijke gebieden.

Een team van gedreven ecologen staat voor je klaar als het gaat om:

Advies Van het maken van een inrichtingsplan tot het opstellen van een ontheffing Wet natuurbescherming

Onderzoek Van een quickscan flora en fauna tot onderzoek naar invasieve exoten

Uitvoering Van ecologische werkbegeleiding tot het maken en plaatsen van voorzieningen.