Beleef de buitenruimte

Een goede openbare ruimte is onmisbaar voor de leefbaarheid van stad en dorp. Maar wat maakt een openbare ruimte tot een plek waar mensen graag willen zijn? Waar ze zich goed voelen en zich meer betrokken gaan voelen bij de buitenruimte en elkaar?

Uiteraard zal dat een openbare ruimte zijn die technisch op orde is. Maar… de beleving van mensen zelf geeft de doorslag. Als je een echt waardevolle openbare ruimte wilt, dan kijk je door de ogen van haar gebruikers.

Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor (het onderhoud van) de openbare ruimte, is het van het grootste belang te weten hoe de openbare beleefd wordt en welke factoren daar op van invloed zijn. De vraag is: hoe kunnen zij bij gebruikers die WOW-factor creëren?

Om dit goed te kunnen doen is het Verwachtingsmodel Beleving ontwikkeld. Het verwachtingsmodel combineert een aantal beproefde denkmodellen om verwachtingen, prioriteiten en behoeften in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de beleving van de gebruikers van de openbare ruimte. En biedt zo een basis voor positieve beïnvloeding van die beleving.

Contact

Martijn, Olaf en Annet
Martijn, Olaf en Annet
E. info@beleefdebuitenruimte.nl
T. 06-42009181