Smart City IoT

SmartCity-IoT is een initiatief tussen productontwikkelaar Teneo IoT BV en softwareontwikkelaar Flexyz BV.

Samen hebben wij de handen ineen geslagen om Internet of Things oplossingen te bieden voor Smart Cities; van gemeenten, waterschappen, tot provincies en de Rijksoverheid, voor één ieder kunnen wij een oplossing bieden.
Denk bijvoorbeeld aan vulgraadmonitoring voor afvalbakken, bodemvochtmeting voor jonge bomen en planten, waterniveau metingen, fijnstof, CO2, parkeersensoren of zelfs klimaatsensoren in het kader van hittestress.

Al deze oplossingen worden geleverd op basis van het open source communicatienetwerk LoRaWAN: een netwerk wat door overheden kan worden gefaciliteerd door het aanbieden van publieke gateways of landelijk dekkend wordt aangeboden middels KPN.

Hierin regelen wij van Smart City IoT voor u de gehele keten: van sensor mét connectiviteit, tot visualisering in een dashboard en additioneel zelfs de mogelijkheid om middels een REST API koppelingen te maken met uw bestaande systemen (bijv. ArcGIS).

Contact

Inou Heideman
Inou Heideman
E. contact@smartcity-iot.nl
T. 0543535535

Standnummer

3.4.01

Sectoren

Advies & Beheer