Antea Group

De nieuwe wereld van beheer

Zodra je je voordeur uitstapt kom je in de openbare ruimte. Dat is de plek waar je je verplaatst naar je werk, de school van je kinderen, de winkel of het sportveld. Waar je anderen ontmoet en de seizoenen beleeft. Als beheerder en inrichter heb je een zorgplicht voor deze leefomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers en de functionaliteit van de leefomgeving nu èn in de toekomst. In deze leefomgeving komen op dit moment veel grote opgaven samen: van klimaatadaptatie, tot verduurzaming en vervangingsopgave. In deze wereld van beheer hebben beheerders als regisseur een centrale positie om deze maatschappelijke opgaven te realiseren. Elke dag werken de adviseurs van Antea Group samen met gemeenten aan de uitwerking van de opgaven naar het beheer van de assets.

Opgaven komen samen in de openbare ruimte

In de leefomgeving staan we voor een aantal grote maatschappelijke thema's en opgaven: assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaamheid en circulair, klimaat en gezondheid en beleving en participatie. Vanuit deze opgaven moeten we afwegen welke maatregelen we nemen bij beheer, onderhoud en vervanging. En, op welk moment. Antea Group helpt beheerders met het maken van de juiste keuzes, voor grip en stuur op assets en doelen.

Beheerder als regisseur van de leefomgeving

Ons beheermodel Antea Group helpt ons om deze vraagstukken te positioneren. De beheerregisseur overziet het hele proces. Met de juiste vertaling van thema's en opgaven, wetgeving, bestuurlijke ambities en gebruikerswensen naar het praktische beheerproces. De beheerregisseur borgt de integrale afstemming van alle assets, risico's, prestaties en projecten naar een integraal meerjaren-programma. Gebaseerd op plannen voor alle assets, berekend op basis van actuele en correcte beheerdata en informatie. Met aandacht voor het meenemen van alle betrokkenen, van beheerder tot bestuurder en bewoner. Hiermee geeft de beheerregisseur sturing aan de PDCA beheercyclus en een lerende organisatie.

Antea Group helpt beheerders

Onze adviseurs helpen beheerders om de regierol in te vullen. We vertalen de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities naar betaalbare en realistische integrale meerjarenprogramma's. We helpen met registreren, plannen, begroten en integraal programmeren van de assets. Want we hebben verstand van de fysieke objecten, rekentools en processen. We verbinden mensen met techniek. We leggen helder uit aan het bestuur welke keuzes er zijn, zodat ze de juiste beslissingen nemen. Elke dag, voor tal van beherende organisaties, al bijna 70 jaar lang.

Antea Group Beheer. Wij zorgen voor een prettige, betaalbare en toekomstbestendige leefomgeving!

Standnummer

4.2.25

Sectoren

Advies & Beheer