Drainvast

Drainvast bv heeft een aantal producten voor de openbare ruimte ontwikkeld, gericht op klimaatadaptatie. Bij de ontwikkeling van de producten hebben onderstaande uitgangspunten centraal gestaan:

  • Eenvoudig product en simpel toe te passen.
  • Vervuiling is zichtbaar, bereikbaar en beheersbaar.
  • Het achter-/onderliggende systeem blijft vrij van vervuiling.

Onze producten op een rij:

Drainvoeg

De drainvoeg is een duurzame waterdoorlatende infiltratievoeg. Het hemelwater wordt via de drainvoegen naar de onderliggende bufferende fundering gevoerd en vervolgens geïnfiltreerd in de bodem. Vervuiling blijft bovenop de drainvoegen liggen, wordt losgereden door het verkeer en kan door de veegmachine worden gereinigd. De onderliggende waterbergende fundering blijft hierdoor vrij van vervuiling. De drainvoegen zijn toepasbaar bij elk formaat steen - oud, nieuw, gebakken, beton, natuursteen - en bij elk legverband. Straatwerk kan vlak worden aangelegd, hetgeen leidt tot een rustig straatbeeld.

Drainstop
De drainstop is een ondergrondse kolk/overstort die het mogelijk maakt om ook in gebieden met een lage k-waarde te kunnen infiltreren. De Drainstop voorkomt dat in geval van extreme neerslagsituaties er permanent water in de straatlaag staat. Alleen bij het bereiken van een vooraf bepaald maximum waterpeil in de bufferende fundering treedt de kolk in werking en voert het overtollige hemelwater af richting open water, wadi of riool. Daalt het peil in de fundering dan infiltreert het water weer in de bodem als voorheen.

Drainbrick
De drainbrick is een put op steenformaat om snel in te spelen op lokale klachten van plasvorming op het wegdek ontstaan door spoorvorming. De drainbrick is eenvoudig te plaatsen en onbeperkt her te gebruiken. Door het binnenraster van drainvoeg materiaal komt er geen vervuiling in de fundering.

(D)rainwell

De (D)rainwell koppelt daken van woningen af. Het rooster en het filter van drainvoegmateriaal houden vervuiling buiten de uiteindelijke infiltratie-voorziening. De (d)rainwell wordt onder de regenpijp geplaatst en via een klikmof aangesloten op een infiltratie-voorziening naar keuze. Het dakwater gaat schoon de grond in.

Op onze website www.drainvast.nl vindt u onder meer informatie over de verschillende gerealiseerde projecten en onze bestekteksten behorende bij de producten.

Contact

Annemarie Schuiling
Annemarie Schuiling
E. annemarie@drainvast.nl
T. 0640217608