Landschapsarchitectuur & Ontwerp

Achter alles in onze openbare ruimte zit een prachtig ontwerp. Parken, sportvelden, recreatieterreinen en tuinen: over alles wordt nagedacht, met de blik op de toekomst. De sector Landschapsarchitectuur & Ontwerp heeft daarom een verdiende plek als sector op Vakbeurs Openbare Ruimte. Op de beursvloer vindt u alles over ontwerp van openbare ruimte en ontwikkeling van het toekomstige landschap, smart cities, herbestemming of de ontwikkeling van infrastructuur.

Landschapsarchitectuur & Ontwerp is slechts één van de acht sectoren. De andere sectoren zijn: Licht, Groen, Straatmeubilair, Spelen & Recreatie, Bestrating, Bouw & Infra en Advies & Beheer.