Slimme Wijk

Alles omtrent technologie, data, burgerparticipatie en samenwerken

Een slimme omgeving weet dat data en technologie helpen om beter te worden. Burgerinitiatieven en het verbinden van kennis zijn onmisbaar voor de toekomstbestendige stad. In de Slimme Wijk komen alle aspecten van een smart city samen.

De Slimme Wijk is een initiatief van Ruimteschepper en behandelt per beursdag een thema. De thema's die dit jaar in de spotlights staan zijn digitale samenleving en omgevingsmanagement. In het Wijktheater, onderdeel van de Slimme Wijk, delen toonaangevende sprekers en partijen hun kennis op het gebied van deze dagthema's. In de rest van de Slimme Wijk staan exposanten die met hun producten en/of diensten een bijdrage leveren aan toekomstbestendige steden.

Dagthema Digitale samenleving

De samenleving digitaliseert. Is het slimmer omgaan met de inrichting, gebruik en beheer van de openbare ruimte een doel op zich? Of is het de evolutie van verdere technologisering en informatisering. Technologische ontwikkelingen helpen om sneller te anticiperen op de opgaven die klimaatverandering en de energietransitie brengen. In onze leefomgeving zijn vrijwel alle objecten en gebeurtenissen locatie gebonden. De combinatie van Internet of Things en locatie intelligentie levert kansen op voor slimmer ontwerpen, inrichten, gebruiken en beheren van de fysieke leefomgeving. De waarde en toepasbaarheid van, voor vele organisaties bereikbare, oplossingen en innovaties komen aanbod in dit thema. De sprekers delen ervaringen, valkuilen, successen en leerprocessen

Dagthema Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement staat voor het actief benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, om de realisatie van een project/initiatief mogelijk te maken. De omgevingswet verlegt verantwoordelijkheden waarbij de initiatiefnemer aan zet is en we van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits' gaan. Daarin stuurt de wet de participatieve samenleving. Slim samenleven in de openbare ruimte levert uitdagingen op in samenwerken en publieksparticipatie. Hoe kan technologie en vernieuwende werkwijzen hier een versnelling en verbetering geven? Er zijn tools en methodieken waarmee ervaringen, ideeën en meningen slimmer samengebracht en gedeeld kunnen worden. Met de uitdrukking 'onbekend maakt onbemind' in het achterhoofd maken de sprekers zichtbaar dat er leuke, nuttige en effectieve innovaties beschikbaar zijn