Welke gemeente wint de duurzaamste aanbesteding award?

Gepubliceerd op 04/09/2023

Als gemeente heb je te maken met een complexe ruimtelijke opgave bij het inrichten en beheren van de leefomgeving. Nieuwe wetgeving waaraan invulling gegeven moet worden zoals Bodem en Water Sturend, de Omgevingswet en diverse convenanten. Daarnaast moeten er 900.000 woningen worden gebouwd met steeds minder beschikbare ruimte, gecombineerd met een maatschappelijk opgave voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Om te voldoen aan ambities zoals gesteld in het programma van het Rijk 'Groen In en Om de Stad (GIOS)' waarbij natuurinclusief in 2030 bereikt dient te worden, is het zaak dat nu al mee te nemen in alle aanbestedingen.

“Aanbestedingen hebben grote impact op de maatregelen die wij nu treffen om in 2030 onze klimaatdoelstellingen te behalen. Wanneer we dit nu niet goed borgen zullen we de gevolgen merken in de toekomst en wordt ons lot onomkeerbaar. Laten we gezamenlijk nu de lat bepalen om ervoor te zorgen dat wij ook voor de toekomstige generaties een duurzame en gezonde leefomgeving achterlaten.” Lodewijk Hoekstra, Presentator, Gideon, Ambassadeur Leefbare Stad, Founder NL Greenlabel

Stel je kennis en kunde ter beschikking en laat zien hoe je als gemeente zorgt voor de ‘Duurzaamste Aanbesteding’ voor de leefomgeving! Een deskundige jury zal uit alle inzendingen bepalen welke het meest duurzaam is als showcase voor de rest van Nederland. NL Greenlabel heeft hiervoor het initiatief genomen samen met Vakbeurs Openbare Ruimte, het Klimaatverbond, Duurzaam Gebouwd en VHG.

Tevens kunnen gemeenten op 27-28 september bij Vakbeurs Openbare Ruimte adviezen krijgen hoe duurzaamheid mee te verankeren in uitvragen waarbij een multidisciplinair team van experts aanwezig zal zijn.

Aanmelden Duurzaamste Aanbesteding Award

Meld je aanbesteding kosteloos aan vóór 15 oktober (met alle aanmeldingen wordt strikt vertrouwelijk omgegaan). Een vakkundige jury zal alle inzendingen beoordelen. Bekendmaking van de Duurzaamste Aanbesteding vindt plaats op 16 november. Tijdens de prijsuitreiking zullen we tevens de inzichten delen over de beste aanbestedingen.

Naar het aanmeldformulier >


x

Vraag het onze chatbot ...