Bouw & Infra

Slim beheer van openbare ruimte vraagt om een integrale benadering waarbij bovengrondse en ondergrondse disciplines samenwerken. Denk hierbij aan de indeling van de ondergrond in relatie tot of ten dienste van bovengrondse ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door coördinatie op ligging van kabels, leidingen en riool, archeologie, ecologie (bomen), netbeheerders, ondergronds bouwen, duurzame ondergrondse infrastructuren (smart-grid) en gis-toepassingen, WION, KLIC-systematiek, Telecommunicatiewet, Publicatie 250, Velin- en Vewin-voorwaarden.

Naar de andere sectoren: Licht, Groen, Straatmeubilair, Bestrating, Spelen & Bewegen, Mobiliteit, Landschapsarchitectuur & Ontwerp, Advies & Beheer.