Duurzaamste Aanbesteding

Bij het inrichten en beheren van de leefomgeving worden gemeenten geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet, diverse convenanten en uitgangspunten zoals ‘bodem en water sturend’, brengen nieuwe complexiteit met zich mee. Daarnaast wil het Rijk 900.000 extra woningen bouwen, terwijl de maatschappelijk opgave voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit ook beslag leggen op de toch al zo schaarse ruimte.

Award

Om te voldoen aan ambities zoals gesteld in het programma ‘Groen In en Om de Stad (GIOS)‘, waarbij in 2030 alle gebiedsontwikkelingen natuurinclusief dienen te zijn, is het zaak in gemeentelijke aanbestedingen rekening te houden met deze ambities.

Samen met Klimaatverbond Nederland, platform Duurzaam Gebouwd, Koninklijke VHG en Vakbeurs Openbare Ruimte roept NL Greenlabel gemeenten op om kennis en kunde over duurzaam aanbesteden te delen. Door mee te dingen naar de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’ kunnen gemeenten mooie voorbeelden laten zien van succesvolle aanbestedingen en zo andere gemeenten inspireren de leefomgeving natuurinclusiever te maken.

Er zijn al mooie voorbeelden voorbij gekomen en inspirerende natuurinclusieve icoonprojecten gerealiseerd. Maar hoe is het gesteld met de rest van de ontwikkelingen die op stapel staan? En wat is dan de duurzaamste aanbesteding van Nederland? Met deze verkiezing gaan we op zoek naar de antwoorden.

Op basis van alle inzichten gaan we een document samenstellen met goede voorbeelden. Dit doen we om anderen te inspireren en te helpen om niet opnieuw het wiel uit te vinden. Op die manier kunnen we een versnelling aanbrengen in de transitie naar ‘natuurinclusief’ door kennis te delen.

Dus doe mee met deze verkiezing. Laat zien hoe je als gemeente (of inschrijver) invulling geeft aan een aanbesteding voor een duurzame natuurinclusieve leefomgeving!

Aanmelden

Stel je kennis en kunde ter beschikking en laat zien hoe je als gemeente zorgt voor de ‘Duurzaamste Aanbesteding’ voor de leefomgeving! Meld je aanbesteding kosteloos aan vóór 31 december (met alle aanmeldingen wordt strikt vertrouwelijk omgegaan). Een vakkundige jury zal alle inzendingen beoordelen. Bekendmaking van de Duurzaamste Aanbesteding vindt plaats in januari 2024. Tijdens de prijsuitreiking zullen we tevens de inzichten delen over de beste aanbestedingen.

Naar het aanmeldformulier >

Hoe kan ik meedoen?

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Hoe wordt de aanbesteding getoetst en beoordeeld?

Wie zitten er in de jury?

Wat levert deelname aan de Duurzaamste Aanbesteding Award mij op?

Wat krijgt de winnaar?